Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.
Tο πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:
Μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων
Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε νέες δεξιότητες και σε δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
Ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία
Στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ

Στα πλαίσια ενημέρωσης της υπόλοιπης μαθητικής κοινότητας, των γονέων και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας δημιουργήσαμε φυλλάδια όπου παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα προγράμματά μας.
flyer for erasmus+ programmes of 2019-2021