Η οικονομία και η εκπαίδευση συνεχώς αλλάζουν. Σημαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές παίζει η ψηφιοποίηση, δηλαδή η μετατροπή των ααναλογικών δεδομένων σε ψηφιακά. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με το πεδίο των μαθηματικών και αυτό σημαίνει ότι σήμερα τα μαθηματικά γίνονται όλο και πιο σημαντικά.
Οι σπουδές STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) ή αλλιώς ΜΙΝΤ (μαθηματικά, πληροφορική, επιστήμη, τεχνολογία) συνδέονται επίσης με τον κόσμο των μαθηματικών.
Επειδή τα μαθηματικά γίνονται όλο και πιο απαραίτητα στη ζωή μας, καθώς η τεχνολογική επανάσταση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες με τις μαθηματικές έννοιες θα αποκλείονται σταδιακά από όλο και περισσότερες σημαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το έργο που στοχεύει στην σταδιακή απομυθοποίηση της δυσκολίας των μαθηματικών και της προσέγγισής τους από μια διαφορετική σκοπιά. Θα επιδιώξουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά πως τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο μέσα στα σχολικά βιβλία, αλλά παντού στη ζωή μας και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε συνεχώς.
b3a97883_large
Tο έργο αυτό ξεκίνησε αρχές Δεκέμβρη.
Σε πρώτη φάση έχει γίνει η επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και έχει γίνει η εγγραφή τους στην πλατφόρμα του etwinning. Eκεί σε ειδική σελίδα παρουσίασαν τον εαυτό τους αλλά και το σχολείο μας στους εταίρους μας: