Κάθε χρόνο χιλιάδες κορίτσια εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω διακρίσεων.
Με αυτό το έργο αποσκοπούμε στο να αποτρέψουμε τις διακρίσεις στα σχολεία.
Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η πρόληψη της ανισότητας των φύλων.
Το GIS-GENDER INEQUALITY IN SCHOOLS αποτελεί και έργο erasmus+ το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στην διετία 2019-2021.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου έγινε εγγραφή των μαθητών στην πλατφόρμα του twinspace όπου εκεί συστήθηκαν στους συμμαθητές τους από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν.
Δημιουργήσαμε λογότυπα :


Μετά από ψηφοφορία αναδείχθηκε το επίσημο logo :
official logo GIS
Φτιάξαμε πάνελ με τις δημιουργίες των μαθητών.