Το έργο έχει ως θέμα την ισότητα των δυο φύλων στην εκπαίδευση. Η ισότητα των φύλων και η εκπαίδευση συνδέονται πολύ στενά με την σχολική αίθουσα να αποτελεί ιδανικό μέρος για την έγκαιρη διάρρηξη των έμφυλων στερεοτύπων. Παρά ταύτα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ενδέχεται επίσης και να τα ενισχύουν γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη των φυσικών ταλέντων και ικανοτήτων αγοριών και κοριτσιών καθώς και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες τους και τις ευκαιρίες ζωής τους εν γένει. Τα στερεότυπα αυτά τόσο απορρέουν όσο και αποτελούν την αιτία βαθιά ριζωμένων στάσεων, αξιών, νορμών και προκαταλήψεων κατά των γυναικών. Χρησιμοποιούνται για τη δικαιολόγηση και διατήρηση των ιστορικών σχέσεων εξουσίας των ανδρών επί των γυναικών καθώς και σεξιστικών συμπεριφορών που παρεμποδίζουν την πρόοδο των γυναικών.
Οι παραπάνω θεματικές αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης και μελέτης των μαθητών που συμμετείχαν στο έργο. Το προϊόν της εργασίας αυτής βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GIS