Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, 2019-2020. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία μεταξύ σχολείoy, γονέων και μαθητών. Σκοπός να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότεροι γονείς σε δραστηριότητες με τα παιδιά: οικιακές, μουσικές, αθλητικές.
Στα πλαίσια του έργου τα παιδιά ζωγράφισαν για τις οικογένειές τους :


Δημιουργήσαμε πόστερ :

Λογότυπα :

Πήγαμε στην αγορά με τους γονείς :
]
Στείλαμε χριστουγεννιάτικες ευχές στα ελληνικά :

Δημιουργήσαμε ευχετήριες κάρτες :

Δημιουργήσαμε βίντεο όπου η γιαγιά διηγείται παραμύθια :

Δημιουργήσαμε πάνελ κι ανταλλάξαμε απόψεις στο forum