Σπουδές μετά το γυμνάσιο

Ξέρεις ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση για παιδιά από 6 έως 15 ετών είναι υποχρεωτική; Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί και κάθε έφηβος είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν στο Δημοτικό Σχολείο για 6 και στο Γυμνάσιο για 3 χρόνια.
Στο τέλος της Γ Γυμνασίου, απονέμεται ο τίτλος επιτυχούς φοίτησης, δηλαδή το Απολυτήριο Γυμνασίου, στη συνέχεια του οποίου μπορείς είτε να επιλέξεις να εργαστείς είτε να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου.

Εάν επιλέξεις να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου, ως απόφοιτος Γυμνασίου μπορείς να πας σε:

Νέο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο (2)
Επαγγελματικό Λύκειο (τρέχον σύστημα)
Γενικό Λύκειο
Νέο Επαγγελματικό Λύκειο
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
Άλλες σχολές για απόφοιτους Γυμνασίου
Νέο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Πηγή: http://www.eoppep.gr/teens/index.php/spoudes_meta_to_gymnasio