Οι άνθρωποι ήταν πάντα περίεργοι.Η εξερεύνηση αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ο τουρισμός σε ορισμένες περιοχές αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά τι μπορεί να προσελκύσει τους τουρίστες σε μια χώρα, μια πόλη ή μια περιοχή; Και πιο συγκεκριμένα: Τι προσελκύει τους νέους σε ένα συγκεκριμένο μέρος;
Με αυτό το έργο θέλουμε οι μαθητές μας να εξερευνήσουν το δικό τους περιβάλλον καθώς και αυτό των συνεργατών τους και να αξιολογήσουν πώς θα μπορούσαν να αυξήσουν την τουριστική ελκυστικότητα των περιοχών τους ώστε αυτές να γίνουν πιο προσιτές σε εφήβους.
Θέλουμε επίσης να αναζητήσουν διάφορες θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή αγορά ώστε να συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση του τουρισμού με την οικονομία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πέντε σχολεία από τις ακόλουθες χώρες συμμετέχουν στο έργο «Touropean»:
Γερμανία, Νορβηγία, Ισπανία, Ελλάδα και Ρουμανία. Το Touropean υλοποιείται και ως πρόγραμμα erasmus+ με χρονική διάρκεια δύο ετών.
Στα πλαίσια του έργου δημιουργήσαμε λογότυπα :


πόστερ :


word art :


Έγινε εγγραφή των μαθητών στην πλατφόρμα του etwinning όπου συστήθηκαν στους εταίρους τους :


Δημιουργήθηκαν φυλλάδια, για την ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας :


pannels :