Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
Το eTwinning είναι η Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Μέσω του eTwinning, περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία αφού Ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών κρατών έχουν τη δυνατότητα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη Ευρωπαϊκη χώρα. H δράση τους παροτρύνει να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών!
Το σχολείο μας, Γυμνάσιο Κορώνης, ως μέλος της κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης,

τη σχολική χρονιά 17-18 συμμετείχε στο έργο :

Health from our nature, για το οποίο βραβευτήκαμε με την εθνική και με την ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας,
για την χρονιά 18-19 με το έργο :

Gender Inequality in Schools/GIS, το οποίο βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας

και την σχολική χρονιά 2019-2020 συμμετέχει με τα έργα :

1. Touropean
2. GIS-GENDER INEQUALITY IN SCHOOLS
3.Get cyber skilled-prevent cyber bullying
4. D.I.E.T (Did I Eat That?)
5. Positive outlook
6. Walking Microphone
7. My family and me
8. Reduce, reuse, recycle
9. MATHS-Mountains of Absolutely Terrifying Height
10. Not so different ways of Living

11. Warriors of covid-19 pandemic

Screenshot_1

etwinning-leaflet new