Το ανθρώπινο ενδιαφέρον για εξερεύνηση είναι οικουμενικό.
Η επιθυμία να αμφισβητήσουμε τα όρια αυτού που γνωρίζουμε και πού βρισκόμαστε, 
παρείχε οφέλη στην κοινωνία μας εδώ και αιώνες. Οι χώρες και οι πόλεις έχουν ανακαλύψει 
την αξία του τουρισμού που έχει μετασχηματιστεί από μια κοινωνική δραστηριότητα σε μια 
απλή οικονομική.
Ο τουρισμός αποτελεί τεράστια πηγή εσόδων. Διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην άμβλυνση
της φτώχειας, η οποία συνδέεται στενά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
 Το «Touropean» θα εκθέσει τους μαθητές σε ένα ευρύτερο και διεθνές φάσμα της αγοράς εργασίας
που θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι αποτελεί πραγματική καμπή για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους
Θα τους δώσει επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τις ρίζες της κοινωνίας τους. 
Συγκρίνοντας τον πολιτισμό τους με άλλους πολιτισμούς, θα ανακαλύψουν το πιθανό σταυροδρόμι 
ενός κοινού παρελθόντος. Η διερεύνηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας θα τους ανταμείψει και 
θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν νέες προοπτικές και λύσεις για την προσωπική και επαγγελματική
τους ζωή.
official Touropean Logo

Το blog του σχολείου μας για το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί :

Gymnasium of koroni-Touropean