Το έργο GIS-GENDER INEQUALITY IN SCHOOLS θα επεξεργαστεί θέματα σχετικά με την ισότητα των δυο φύλων στην εκπαίδευση που αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για την βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και της αποδοτικότητας των διδακτικών και εκπαιδευτικών προϊόντων. Αναγνωρίζεται η ανάγκη περισσότερα κορίτσια να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν με τα αντικείμενα STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Μαθηματικά), όπου παραδοσιακά είναι ανδροκρατούμενα. Ένας από τους βασικούς στόχους μας, είναι η ενθάρρυνση των κοριτσιών να αποκτήσουν τίτλους σπουδών στα STEM, καταπολεμώντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και εμπνέοντας τις νέες γυναίκες να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, συντελώντας έτσι στην μείωση του χάσματος των δύο φύλων στα αντικείμενα STEM μέσω της ενημέρωσης.
official logo GIS

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις σχετικές με αυτό δραστηριότητες μπορείτε να δείτε στο σχετικό blog του σχολείου μας :

Gymnasium of Koroni-GIS(GENDER INEQUALITY IN SCHOOLS)