Ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται το Γυμνάσιο μας από «ψηλά»…..
Ευχαριστούμε τον μαθητή Πάνο Γαϊτάνη για τη δημιουργία αυτού του βίντεο!