Το bullying είναι μια μορφή κακοποίησης, πιο συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. Αυτή συνεπάγεται περιοδικά επαναλαμβανόμενες πράξεις που σκοπό έχουν την επιβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας πάνω σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα, επομένως μια «ανισορροπία δυνάμεων». Η εν λόγω ανισορροπία μπορεί να είναι κοινωνική ή/και σωματική. Το θύμα του εκφοβισμού αναφέρεται και ως στόχος.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αποκαλέσει το bullying «μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας» στα σχολεία, τους εργασιακούς χώρους και γενικότερα στην κοινωνία και ιδιαίτερα εκεί που απαντούν μειονότητες ατόμων με διαφορετικούς προσανατολισμούς, σεξουαλικούς ή άλλους. […] Είναι επίσης αλήθεια ότι οι μειονότητες και οι άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες ή πνευματικές υστερήσεις πέφτουν συχνά θύματα επανειλημμένου bullying, απομόνωσης και άλλων κακοποιήσεων.

Αν είσαι θύμα παρενόχλησης και bullying να θυμάσαι ότι η πιο σημαντική μάχη που πρέπει να κερδίσεις είναι αυτή που μένεται μέσα σου. Ό,τι λέει ή κάνει κάποιος άλλος, δεν θα πρέπει ποτέ να ορίζει το ποιος είσαι εσύ. […] Προτείνω να βάλεις την πίστη σου στην πράξη και να συστοιχηθείς με κείνους που ορθώνουν το ανάστημά τους ενάντια στο bullying, τα καψόνια και άλλες μορφές κοινωνικής αδικίας, όπως ο φυλετικός ρατσισμός ή σεξισμός, ο θρησκευτικός διωγμός και η ανθρώπινη δουλεία.
Είδη bullying

Το bullying δεν είναι παιχνίδι.
Το bullying αποτελείται από τρία βασικά είδη κακοποίησης ? συναισθηματική, λεκτική και σωματική. Συνήθως, πρόκειται για ανεπαίσθητες μεθόδους εξαναγκασμού όπως η ψυχολογική χειραγώγηση.

Το bullying κυμαίνεται από την απλή μορφή εκφοβισμού σε πιο σύνθετες μορφές, στις οποίες ο νταής ενδέχεται να έχει έναν η περισσότερους φιλους που μπορεί να φαίνεται να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον «αρχι-νταή» στις δραστηριότητές του. Το νταηλίκι στο σχολικό ή εργασιακό χώρο αναφέρεται και ως ομότιμη κακοποίηση.

Είναι σφάλμα ιδιαίτερα διαδεδομένο ότι οι παρενοχλήσεις τύπου bullying ενδημούν μόνο στα σχολεία.
Το νταηλίκι μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε περιβάλλον στο οποίο άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει το σχολείο, τον στρατό, την οικογένεια, τον χώρο εργασίας, το σπίτι και τις γειτονιές. Είναι ακόμη ένας παράγοντας ώθησης στη μετανάστευση. Ο εκφοβισμός είναι δυνατό να λαμβάνει χώρα μεταξύ κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών τάξεων και ακόμη και μεταξύ χωρών (υπερβολική εθνικοφροσύνη).

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Bullying