Διευθύντρια: Καλαποδά Μαρία

Τηλέφωνο: 2725022225

FAX: 2725022225

E-mail: mail@gym-koron.mes.sch.gr

Τ.Κ. : 24004 (Κορώνη)