Η «Θεματική  Εβδομάδα  Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης»  που για το σχολικό έτος 2017-18 περιλαμβάνει τις ενότητες:

  • «Σώμα και Ταυτότητα» (Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, Πρόληψη Εθισμού και Εξαρτήσεων, Έμφυλες Ταυτότητες) και
  • Κυκλοφοριακή Αγωγή-Οδική Ασφάλεια.