Πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού – εργαστήρια δεξιοτήτων (έτος 2021-2022)