19/06/20

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την τηλεκπαίδευση που απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με θέμα «Νεότερα δεδομένα στην ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους». Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τον σύνδεσμο που θα ακολουθήσετε για να συνδεθείτε στις 22 Ιουνίου και 16:00 η ώρα.  Δεν απαιτείται καμία εγγραφή από πλευράς σας, παρά μόνο Join as Guest μέσω του browser που συνήθως χρησιμοποιείτε.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNhYjEyMmYtZmNkOS00ZWFkLWI4NWUtNmE5ZDYxZjg5NDMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a32b3cd-891a-4955-ad02-c5ddda2dccdb%22%2c%22Oid%22%3a%220bd01b0f-f8e7-4c93-9045-220ee62c8474%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι το webinar θα καταγράφεται. Η γνωστοποίηση των δεδομένων σας μπορεί να συμβεί αν απευθύνετε ερώτηση και ακουστεί η φωνή σας, ή αν έχετε την κάμερα ανοιχτή και εμφανιστεί η εικόνα σας. Συνιστούμε να έχετε την κάμερα κλειστή.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση,

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

25/06/20

Παρουσίαση για γονείς

Παρουσίαση “Συμβουλές για γονείς”

Χρήσιμα links:

 

φυλλάδιο ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ:

https://saferinternet4kids.gr/fylladia/fylladioscreentime/

 

φυλλάδιο google family link-οδηγός για γονείς:

https://bit.ly/309gGKk

 

φυλλάδιο ενεργοποίηση περιορισμένης πρόσβασης στο YouTube:

https://bit.ly/2iTadle

 

φυλλάδιο YouTube Kids:

https://saferinternet4kids.gr/fylladia/youtubekids-2/

 

Φυλλάδιο ΤΙΚ ΤΟΚ:

https://saferinternet4kids.gr/highlights/tiktok-3/

 

Οδηγός για γονείς:

https://saferinternet4kids.gr/fylladia/ασφάλεια-στο-διαδίκτυο-οδηγός-για-γον/

 

Οδηγοί για τα κοινωνικά δίκτυα:

https://saferinternet4kids.gr/category/socialmediasafety/

 

Προτάσεις για ποιοτικό χρόνο μπροστά στην οθόνη:

https://saferinternet4kids.gr/nea/playandlearn/

 

Εκπαιδευτικά κανάλια στο YouTube για εφήβους και μικρότερα παιδιά:

https://saferinternet4kids.gr/nea/educationalyoutube/

 

Φυλλάδια για προστασία της ιδιωτικότητας κατά τη χρήση εφαρμογών:

https://saferinternet4kids.gr/fylladia/προστασία-της-ιδιωτικότητας-κατά-την/